هوش هیجانی تراویس .براد بری و جین . گریوز - جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰
انجام مطالعات و تحقیقات مربوط به تکنیک های کمی سازی به روش های کاملا علمی قابل دفاع - جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰
هوش هیجانی دیویس آزمون 3 - جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰
تحليل درستنمايي ماکزيمم مدل رگرسيون لجستيک در حالتي که داده هاي متغيرهاي پيشگو کامل نيستند ولي متغي - سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰
خلاصه اي از آمار مقدماتي براي دانشجويان حوزه هاي انساني - دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
پرسشنامه همام - دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
پرسشنامه نگرش سنجش مذهبي براهني - دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم - دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
آزمون سنجش هیجان - دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
تدريس خصوصي و پيشرفته براي دوستان و عزيزان از راه دور - دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
استفاده از نظريه سوال پاسخ در مدل بندي داده هاي بيان ژن - شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۰
سوالات مكرري كه در مورد رشته ي سنجش و اندازه گيري پرسيده مي شود (FAQ) - دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰
هنجاريابي - یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰
تست دلبستگي اعتياد به اينترنت - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
تدريس دروس تخصصي رشته ي روانسنجي (سنجش و اندازه گيري - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
نظريه ي بازنمايي اندازه گيري - شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰
آشنایی با روش آماری«مقیاس بندی چند بعدی» - چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰
اندازه‌گيري و مقياس گذاري measurement and scaling - چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰
قدرت استاد راهنماي پايان نامه - دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰
سنجش کلاسی - جمعه سی ام دی ۱۳۹۰
تعريف و انواع روايي - چهارشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۰
عنوان و مواد دروس مربوط به رشته ي سنجش آموزش در مقطع كارشناسي كه سازمان سنجش داير نموده است - سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰
معرفي كتاب هاي فارسي ترجمه شده در مورد نظريه ي سوال پاسخ - دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰
تحلیل واریانس - یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰
تاريخچه روان سنجي در جهان - یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰
آزمون سنجش هیجان - سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰
مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر - سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰
سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو - سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰
چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟ - سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰
پرورش عقل و تربيت و علم از ديدگاه استاد مطهري - سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰
چند طرح اصلی جمع آوري داده براي مطالعه همتراز سازي - یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰
مقیاس نو دوستی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس کنار آمدن با خود - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس کنار آمدن با خود - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس احساس خواهی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس شیوه زندگی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس شکوفایی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
پرسشنامه سلامت عمومی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس خود اثر بخشی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس سخت کوشی - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
مقیاس تجربه های اوج - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
ارزیابی باورهای شخصی ؟ 50 سوال - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰
پرسشنامه خود بیمار انگاری - دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰