سنجش و اندازه گیری

پارادایم پژوهش بین رشته‏ ای (09122263167)

فهرستي از پرسشنامه هاي موجود به تفكيك موضوع

آزمون هاي شخصیت

تست هايي كه در اينجا مشاهده مي شود و يا بدون منبع در قسمت آزمون هاي رواني مشاهده مي شود از سايت http://ravansanji.ir/  اتخاذ شده اند.

تست شخصیت مینه سوتا - فرم بلند

پرسشنامه شخصیت آیزنگ

تست شخصیت مینه سوتا ، فرم کوتاه

SCL90

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

پرسشنامه شخصیتی گاستون برژه

الگوی پنج عاملی شخصیت

پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل

آزمون کلمات فراخوان یونگ

پرسشنامه شخصیتی یونگ

پرسشنامه همام

SCL90-R

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

عزت نفس ، خود پنداره

مقیاس تایید خویشتن

خود پنداره ساراسوت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت تجدید نظر شده

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت _مدرسه

مقیاس خود آشکار سازی

مقیاس عزت نفس ژاندا

مقیاس خود پنداره راجرز

آزمون مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

مقیاس خود – کار آمدی کودکان

پرسشنامه بحران هویت – احمدی

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA

اضطراب نگرانی استرس

مقیاس اضطراب کتل

چقدر مضطرب هستید ؟

مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی

ترس از صمیمیت

مقیاس اضطراب وجودی

مقیاس ترس از موفقیت

احساس ناراحتی از موفقیت

پرسشنامه استرس (فشار روانی)

ارزیابی دگرگونی ها زندگی - هولمز و راهه

مقیاس های کودرون

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

بهداشت زندگی منبع استرس

زندگی شخصی ، منبع استرس

شخصیت ، منبع استرس

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

آزمون ترس

مقیاس مقدار ترس- اقتباسی

پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

پرسشنامه اضطراب مدرسه

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک S.A.S

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه اضطراب بک

اداری - مدیریتی

فرم ارزیابی مدرسه

ادراک از مدیریت

مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان

پرسشنامه شخصیت سازمان - لاتین

سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت

پرسشنامه مدیریتی : مطالعات میان فرهنگی- بررسی ابعاد فرهنگی هافستند

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

مقیاس سنجش سبک مدیریت - حسنی

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه روحیه معلمان

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

پرسشنامه پیوند با مدرسه

منبع کنترل

پرسشنامه وابستگی به دیگران

مقیاس رفتار شخصی

مقیاس درون گرایی- برون گرایی.گوکلن

منبع کنترل درونی، شانس

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

مقیاس کنترل درونی راتر

آزمون کم رویی

آزمون منبع کنترل

پرسشنامه وابستگی به دیگران

مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه سبک های دفاعی

ارتباط

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

مقیاس پذیرش اجتماعی

آزمون ادراک تعامل اجتماعی

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

مقیاس روحیه رقابت- همکاری

پرسشنامه وابستگی به دیگران

حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

پرسشنامه مهارتهای زندگی

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه سازگاری بل

افسردگی

پرسشنامه بک

مقیاس حس فنا نا پذیری

پرسشنامه افکار خودکار

مقیاس افسردگی زونگ

پرسشنامه افکار خودکار2

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

تست میزان تمایل به ملالت و خستگی

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

عشق ، ازدواج ، خانواده

گرایش ها

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه

مقیاس احساس گناه موشر

مقیاس رومانتیک بودن

مقیاس گرایش جنسیتی

مقیاس همدلی عاطفی

شاخص تمایل جنسی هالبرت

شاخص احقاق جنسی هالبرت

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه همدلی

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی]

Do you have X-factor - فرم خانم ها

کشش عاطفی

مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

مقیاس رابطه رمانتیک

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ

مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر

مقیاس روایت عشق اشترنبرگ مردان

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

مقیاس روایت عشق اشترنبرگ - زنان

مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه]

زناشویی

ابزار سنجش خانواده

آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس

مقیاس سازگاری زن و شوهر

مقیاس خرسندی زناشویی

شاخص رضایت زناشویی

پرسشنامه رضامندی زناشویی

پرسشنامه رضایت زناشویی - فرم کوتاه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

خانواده

مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

مقیاس خانواده اصلی

مشکلات شخص با خواهر

مقیاس رابطه ولی-فرزندی :پدر

مشکلات شخص با برادر

مقیاس رابطه ولی-فرزندی :مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر

مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر

ابزار پیوند والدینی _فرم مادر

ابزار پیوند والدینی _فرم پدر

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

آزمون حساسیت خانواده به فرزند

مقیاس الگوهای سخت انضباطی PHDS

پرسشنامه عملکرد خانواده

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

مقیاس انسجام خانوادگی

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه

ثبات ازدواج

شاخص بی ثباتی ازدواج

خشم

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

مقیاس تاکتیک تعارض با پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تکانشوری بارات

مقیاس تنظیم خلق منفی

مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس ارزیابی توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه پرخاشگری

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون پرخاشگری و ناکامی- نوجوان و جوان- رزنزویک

آزمون پرخاشگری و ناکامی کودکان - رزنزوایک

پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نو جوانان

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

مذهبی

مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم

مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی - براهنی

پرسشنامه همام

مقیاس های مسیحی

مقیاس نوع دوستی – مقیاس یکم

رابطه شخص با خدا – مقیاس دوم

مقیاس اعتقادات نوع دوستی - مقیاس سوم

مقیاس باورها در مورد رابطه شخصی با خدا – مقیاس چهارم

مقیاس دنیا گرایی - مقیاس پنجم

مقیاس دین داری - آلپورت - مقیاس ششم

مقیاس ویژگی های افراد فقیر - مقیاس هفتم

مقیاس عوامل فقیر - مقیاس هشتم

مقیاس دین داری - باستون - مقیاس نهم

عاطفه نسبت به فقرا - مقیاس دهم

مقیاس بلوغ ایمان - مقیاس یازدهم

مقیاس لیترالیسم مک فارلند (1989)

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

پرسشنامه دین داری

کارکردهای مغز

هوش فرم الف آوپ

طبقه بندی کلمات فرم الف

مقایسه کلامی فرم الف

تجسم فضایی فرم الف

درک روابط عددی فرم الف

هوش فرم ب آوپ

طبقه بندی کلمات فرم ب

مقایسه کلامی فرم ب

آزمون ضرب المثل ها

برتری نیمکره های مخ

آزمون طبقه بندی گوکلن

بندر گشتالت 2

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان

هوش هیجانی

هوش هیجانی : برادبری و گریوز

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

شناسایی حالت های هیجانی

شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی

شناسایی هیجان های خود - خود سنجی

شناسایی هیجان های دیگران - آزمون چند رتبه ای

درک هیجان ها

درک علت هیجان های خود - آزمون عملکری

درک علت های هیجان های دیگران : خود- سنجی

درک علت هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

درک عواقب هیجان های خود : آزمون خود-سنجی

درک عواقب هیجان های خود : آزمون عملکردی

درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون خود-سنجی

درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

درک عواقب هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

درک علت های هیجان های خود : خود - سنجی

تنظیم هیجان های خود

تنظیم هیجان های خود : آزمون خود-سنجی

تنظیم هیجان های خود : آزمون چند رتبه ای

تنظیم هیجان های خود : آزمون عملکردی

تنظیم هیجان های دیگران

تنظیم هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

تنظیم هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

تنظیم هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

استفاده از هیجان های خود

استفاده از هیجان های خود : آزمون خود- سنجی

استفاده از هیجان های خود :آزمون عملکردی

استفاده از هیجان های دیگران

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون عملکردی

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

شناخت خود

شناخت خود 3

ارزیابی باورهای شخصی

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه رفتار منطقی

مقیاس تجربه های اوج

مقیاس خود اثر بخشی

مقیاس سخت کوشی

مقیاس شکوفایی

مقیاس کنار آمدن با خود

مقیاس نو دوستی

مقیاس شیوه زندگی

مقیاس احساس خواهی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

شناخت خود 2

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه فرایند جدا شدن- فردیت یافتن

آزمون عاطفه خود آگاه

پرسشنامه تمایز یافتگی خود

پرسشنامه قاطعیت

چک لیست بهداشت روانی

شخصیت وسواس فکری-عملی

آزمون خود شکوفایی

پرسشنامه فراشناختی MCQ-30 لاتین

پرسشنامه فراشناختی MCQ30 فارسی

پرسشنامه خلاقیت عابدی

مقیاس خود گسستگی

شناخت خود 1

مقیاس رفتار دوستانه

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

آزمون آمایه پاسخ جامعه پسندی

مقیاس خلق و خو – اقتباسی از EAS

مقیاس نیاز به شناخت

آزمون سنجش رشد روانی اریکسون

سنجش خود آرمانی و خود واقعی

فهرست سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی

مقیاس خود آگاهی خصوصی

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز : 40 ماده ای

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز – 100 ماده ای

انگیزش و هیجان

سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو

آزمون سنجش هیجان

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟

مشکلات رفتاری

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو

اوتیسم

مقیاس اتیسم- بهر بزرگسال- نسخه پارسی

مقیاس اتیسم - بهر نوجوان

مقیاس اتیسم - بهر کودک

آزمون نشانگان آسپرگر كودكي

چك ليست ارزيابي درخودماندگي در كودكان نوپا

پرسشنامه همدلی – بهر و تحلیل – بهر کودکان

خودآزمایی و آموزش

آشنایی با تست لکه های جوهر

آشنایی با تست تصاویر مبهم (TAT)

مکعب های طرح دار Pattern Blocks

امروزچه حسی دارید ؟

چه تعداد شئ

آشنایی با تست های ریخت شناسی PHYSIOGNOMIES

آشنایی با تست تحمل ابهام

عدد بزرگتر کدام است؟

خودآزمایی و اشنایی با تست کتل

خودآزمایی و اشنایی با تست" جامعه پسندی"

خود آزمایی و آشنایی با تست تحریک پذیری

خودآزمایی و آشنایی با تست نیاز به شناخت

خود آزمایی و آشنایی با تست شدت هیجان

خودآزمایی و آشنایی با تست احساس جویی

خود آزمایی و آشنایی با مقیاس قدرت من – نظریه روان پویشی

آزمون گرایش سلطه گری

یادداشت ها

نکته هایی در مورد ارتباط

انگیزه

آیا هیچ وقت به دباغ خانه رفته اید ؟

قصه عشق

با دیده دل بخوان

در مقابل باد

پاشو

پاداش دو سال

کاسه شدم

نمایشگاه

منابع مورد استفاده

خطای بینایی است یا ادراک؟

معرفی چند مرکز

مرکز مشاوره خانواده راه نو

موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نشر ساوالان

مرکز مشاوره روان آسا

انتشارات وایلی

مرکزخدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

درباره

کارنامک - رزومه

English

آشنایی با آزمون 1

Do you have X-factor - فرم خانم ها

پرسشنامه فراشناختی MCQ-30 لاتین

company’s brand personality

CORE SELF EVALUATION

Asian cultural values

Boredom Proneness Scale 1

Internet Addiction Test

Adult Attachment

Close Relationship Personality Test

behavioral approach system

Attitudes Towards Women Scale

Authoritarianism-Rebellion Scale

The Big-Five Trait Taxonomy

آشنایی با آزمون 2

THE THEMATIC APPERCEPTION TEST -TAT

THE INKBLOT . Rorschach

 Pattern Blocks

HOW DO YOU FEEL TODAY

? HOW MANY OBJECTS

DISCOVER YOUR PERSONALITY TYPE

Your ch‎aracter and self value

SPIRITUAL TRANSCENDENCE SCALE

Understand Yourself Personality Test

Close Relationship Personality Test

HEXACO-PI-R 60 item

HEXACO-PI-R 100 item

Attributional Style Assessment Test

REVISED ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE SCALE

Persian EFL learners

Motivation Questionnaire EFL

Do You Seek Out Sensation

Arnett Inventory of Sensation Seeking

Sensation Seeking Scale Form V revised

Management

Organizational Trust

Disclosiveness

Denison Organizational Culture

Multifactor Leadership

Organizational Commitment

Service quality

Organizational Citizenship Behavior Checklist (OCB-C) 42-Item

Organizational Citizenship Behavior Checklist (OCB-C) 36-Item

Creativity & Commitment

Leader-member exchange (LMX) 11 Items

Job Diagnostic Survey Oldham

Team leader effectiveness

Organizational citizenship behavior

Organizational Commitment Questionnaire

آشنایی با آزمون3

Computer Anxiety Rating Scale – CARS

Rosenberg Self-Esteem Scale

Satisfaction with Life Scale

Personal Attributes Questionnaire

Differential Loneliness Scale – short student version

Differential Loneliness Scale for Non-student Populations

Deffenbacher Driving Anger Scale

Buss–Perry Aggression Questionnaire

Procrastination Scale

Procrastination Scale For student populations

Current Thoughts Scale

The Cognitive Failures Questionnaire

Trust Scale

آشنایی با آزمون 4

 مقیاس های خودکشی

مقیاس های پرخاشگری کودکان

مقیاس های رشد اجتماعی کودکان

راهنمای مقیاس خودکارآمدی بندورا

HAMILTON ANXIETY SCALE HAM-A

HAMILTON DEPRESSION RATING SCALE HAM-D

The Defense Mechanism Manual

آشنایی با نظریه خود تعیین گری و آزمونهای آن

Self-Determination Theory

The General Causality Orientations Scale

The Scale 12-vignette version

The Scale 17-vignette version

Self-Regulation Questionnaires

Academic Self-Regulation Questionnaire SRQ-A)

Prosocial Self-Regulation Questionnaire SRQ-P

Treatment Self-Regulation Questionnaire TSRQ

Treatment Motivation Questionnaire TMQ

Learning Self-Regulation Questionnaire SRQ-L

Exercise Self-Regulation Questionnaire SRQ-E

Religious Self-Regulation Questionnaire SRQ-R

Friendship Self-Regulation Questionnaire SRQ-F

Perceived Autonomy Support

The Health Care Climate Questionnaire HCCQ

The Learning Climate Questionnaire LCQ

The Work Climate Questionnaire WCQ

The Sport Climate Questionnaire SCQ

Perceived Competence Scales

Intrinsic Motivation Inventory

Intrinsic Motivation Inventory IMI FULL

POST EXPERIMENTAL INTRINSIC MOTIVATION INVENTORY

TASK EVALUATION QUESTIONNAIRE

TEXT MATERIAL QUESTIONNAIRE I

ACTIVITY PERCEPTION QUESTIONNAIRE

SUBJECT IMPRESSIONS QUESTIONNAIRE

 Self-Determination Theory Packet

Aspirations Index

Basic Psychological Needs Scales

The Self-Determination Scale SDS

Subjective Vitality Scales

The Problems in Schools Questionnaire

Orientations Motivators

Orientations Motivators PAW

Perceptions of Parents Scales POPS

Scale Description

The Child Scale

The College Student Scale

Mindful Attention Awareness Scale

Motives for Physical Activity Measure

The Arc’s Self-Determination Scale

Personal Growth Initiative Scale

Difficulties in Emotion Regulation Scale

آشنایی با آزمون 5 ....self

Piers Harris Children s Self-Concept Scale

Adolescent Delinquency

State Hostility Scale - SHOS

Berry/self efficacy questionnaire

spouse/s Emotional Needs Questionnaire

Coopersmith Self Esteem Inventory

Tennessee Self Concept Scale TSCS

Tennessee Self-Concept Scale: Children’s Version

CONTINGENCIES OF SELF-WORTH SCALE

Collective Self-Esteem

General Self-Efficacy Scale

COMPASSIONATE AND SELF-IMAGE GOALS SCALE

SELF-MONITORING SCALE

Your ch‎aracter and self value

Index of Self Actualization SISA

SISA + L3S + A-R + SES

Self-Actualization Index SAI

Self Consciousness Scale

Self-Regulation

آشنایی با آزمون 6 .... Life-1

Scales of Psychological Well-Being SPWB

SISA + L3S + A-R + SES

Adapted Uncertainty Scale

Meaning in Life

Spheres of Control Scale

Extrinsic Contingency Focus Scale

Batcho Nostalgia Inventory

Southampton Nostalgia Scale

The Personality Disorder Features Screener

Trait Forgivingness Scale

Orientation to Happiness Subscale Items

Perceived Stress Scale PSS

Brief Cope

Subjective Happiness Scale

Benefit Finding

Survey of Recent Life Experiences

How Do You Use Humor- شوخ طبعی

Spielberger/s State-Trait Anger Expression Inventory STAXI-CA

Spielberger/s State-Trait Anger Expression Inventory STAXI

State-Trait Anxiety Inventory Form Y/ STAI-Y

The Revised Cheek and Buss Shyness Scale

آشنایی با آزمون 7 ... Life - 2

ICSRLE

Positive and Negative Affect Scale PANAS

Identification with All Humanity Scale

Assessing Your Body Image

Survey of Eating Habits

Exploration Inventory

The Hope Scale

Motivations to Eat

Sexual Opinion Survey

The Gratitude Questionnaire

Inspiration Scale

The Silver Lining Questionnaire: illness

Curiosity and Exploration Inventory

The Body-Esteem Scale

Body Awareness Questionnaire

Dieting Beliefs Scale

BRIEF PATIENT HEALTH QESTIONAIRE

Cohen- Hoberman Inventory of Physical Symptoms

MORNINGNESS-EVENINGNESS QUESTIONNAIRE

آشنایی با آزمون 8 : Carver.C.S

Attitudes Toward Self ATS

Benefit Finding

COPE (complete version

Life Orientation Test-Revised LOT-R

Measure of Attachment Qualities MAQ

Measure of Body Apperception MBA

Measure of Current Status MOCS

Positive Generalization POG

Quality of Life in Adult Cancer Survivors

Relationship Incentive and Threat Sensitivity Scales

Sources of Social Support Scale

Willingly Approached Set of Statistically Unlikely Pursuits

آشنایی با آزمون 9... Relationship

Relationship Scales Questionnaire

RELATIONSHIP QUESTIONNAIRE

Rotter\'s Locus of Control Scale

Adult Attachment Scale AAS

Attachment Style Measure

Generative Behavior Checklist GBC

Loyola Generativity Scale LGS

Frustration with Partners

Measure of Attachment Qualities

Multidimensional Students Life Satisfaction Scale

the Short Test Of Music Preferences

Ten Item Personality Measure TIPI

Four Factor Cultural Intelligence Scale CQS

Experiences in Close Relationships Scale

Friendship Questionnaire

ISEL- College Version

Interpersonal Support Evaluation List 12

Interpersonal Support Evaluation List - p

آشنایی با ازمون 10.... Social

Berlin Social-Support Scales BSSS

Social Desirability Scale MC

Social Networks Questionnaire

Sources of Social Support Scale

Authoritarianism-Rebellion Scale

Multidimensional Scale of Perceived Social Support

Identification with All Humanity Scale

The Justice Scale

The Methods of Monitoring Scale

فرهنگ آسیایی - آمریکایی

Acculturation‚ Habits‚ and Interests Multicultural Scale

The Acculturation Scale

Adult Scale Orthogonal Cultural Identification Scale

Asian American Multidimensional Acculturation Scale

Asian Values Scale

The European American Values Scale for Asian Americans

Marin Acculturation Scale

Multicultural Acculturation Scale

Suinn-Lew Asian Self-Identity Acculturation Scale

Stephenson Multigroup Acculturation Scale

Asian American Identity Scale

INDIVIDUALISM and COLLECTIVISM measures

Racial-Ethnic Identity and Racial-Ethnic Self

آشنایی با آزمون 11.... Autism

The Adult Autism Spectrum Quotient

The Adolescent Autism Spectrum Quotient

The Autism-Spectrum Quotient- CHILD

The Childhood Autism Spectrum Test

Checklist for Autism in Toddlers

Childrens Empathy Quotient and Systemizing Quotient

The Empathy Quotient EQ 40

The Empathy Quotient EQ 60

the Systemizing Quotient-Revised

آشنایی با آزمون 12... Anxiety‚ Stress

Depression‚ Anxiety and Stress Scales21

Depression‚ Anxiety and Stress Scales 42

Perceived Stress Scale- 10 Item

Generalized anxiety disorder

منبع:www.ravansanji.ir

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت   توسط محمد حسین ضرغامی  |